top of page
Pink and Blue Gradient Fitness Bio-Link Website (1500 × 768 px) (3).png
Diseno-sin-titulo-7.png

NORMATIVA

Escola de ball barcelona, classes de bachata, classes de salsa, classe d'urbà

Normativa de l'Ús i manteniment de les instal·lacions

 • L'alumnat respectarà les instal·lacions i el material de l'escola.

 • Prohibit accedir a les sales amb calçat no adequat.

 • No podreu entrar amb menjar i begudes a les sales excepte aigua.

 • L'escola s'eximeix de responsabilitat dels objectes perduts i/o oblidats

Escuela de baile barcelona, clases de bachata, clases de salsa, clase de urbano

Matrícula i cursos

L'alumne que abona la matrícula declara la conformitat total amb la normativa de DanceLab School. En el cas de lalumnat menor dedat seran confirmades pel tutor/a legal.

La matrícula té un import de 60€, excepte promocions que hi poden haver durant el curs. Un cop abonada no es tornarà l'import.

Excepcions: A partir de la tercera persona inscrita dun mateix nucli familiar no es paga matrícula, persones jubilades, persones amb alguna discapacitat i famílies nombroses 50% descompte.

- Amb l'abonament de la matrícula es reservarà la plaça als cursos inscrits. A més, l'alumnat es beneficiarà dels descomptes per classes en més d'un horari així com també dels descomptes en esdeveniments, càpsules, intensius, etc. organitzades per lescola. - El mes de juny es podrà realitzar la pre reserva per al següent curs amb una quota de manteniment de 25€. Si l'alumne realitza algun curs al juliol (intensius o casal/campus) aquesta serà de 15€ o bé podrà fer l'abonament de la mensualitat de setembre per endavant sense el pagament de la quota de manteniment. - Els pagaments es faran la primera setmana de cada mes. Els alumnes de les seccions infantil i juvenil realitzaran els pagaments mitjançant la domiciliació bancària i la secció dadults en efectiu cada primera setmana de mes. Els rebuts tornats tindran un recàrrec de 5€. - Els pagaments trimestrals es faran el dia 1 dels mesos doctubre, gener i abril. La darrera quota del mes de juliol, agost i setembre, es correspondrà amb la mensualitat de setembre (segons el nombre de cursos que es facin). - Qualsevol baixa s'haurà de comunicar abans del dia 20 del mes anterior. Les baixes sense avís o bé comunicades més tard d'aquesta data s'hauran d'abonar la quota mensual. Si per algun motiu l'alumnat no pogués assistir algun dels mesos al curs haurà d'avisar prèviament a l'escola i realitzar el pagament d'una quota de manteniment de 5€. En la seva reincorporació mantindrà la plaça al curs que havia estat matriculat. A partir del 3r mes de baixa s'haurà d'abonar de nou el preu de la matrícula. - No es faran devolucions ni canvis dhorari per faltes dassistència. En cas de cancel·lació de classe per part de l'escola, es proposarà recuperar-se en altres horaris. - Si no es pot assistir als cursos per motius de salut es permetrà a lalumnat recuperar els cursos no gaudits o bé tornar el pagament realitzat.

Escola de ball barcelona, classes de bachata, classes de salsa, classe d'urbà

Dades personals

 • DanceLab School inclourà les dades personals de l'alumnat a la base de dades de l'escola i no se cediran a altres empreses.

 • Per modificar o anul·lar alguna dada caldrà contactar amb l'escola a recepció o bé a través del correu info@dancelab.es.

 • Lalumnat autoritzarà a lescola a utilitzar els drets dimatge al full dinscripció, en cas de no voler cedir els drets dimatge caldrà comunicar-ho a la recepció de lescola.

Escola de ball barcelona, classes de bachata, classes de salsa, classe d'urbà

Normativa per a Festivals i actuacions

 • L'alumnat que vulgui podrà participar als esdeveniments i al final de curs de l'escola. En cas de no voler participar-hi caldrà comunicar-ho amb el temps suficient perquè el professorat pugui preveure'l.

 • Tothom que hi participi haurà de fer front a les despeses de vestuari en cas que es requereixi.

 • És imprescindible i necessari el compromís i l'assistència tant al festival com als assajos.

Escola de ball barcelona, classes de bachata, classes de salsa, classe d'urbà

Normativa del COVID-19

 • L'escola es farà càrrec de la neteja i desinfecció de les instal·lacions.

 • En cas que hi hagi un tancament del centre per motius sanitaris els cursos continuaran realitzant-se de manera virtual. L'escola disposa dels mitjans per fer les classes en línia en cas que sigui necessari. En cas que no es pugui realitzar les classes en línia es podrà fer una baixa temporal abonant la quota de manteniment fins a tornar a les classes presencials.

Es realitzarà desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic i mesurament de temperatura a l'entrada de l'escola a tot l'alumnat abans d'accedir-hi. És obligatori l'ús de màscara durant les classes. No es pot acudir a les classes amb símptomes de COVID-19 o bé estant esperant resultats. Cal respectar la distància de seguretat durant el transcurs de les classes.

Escola de ball barcelona, classes de bachata, classes de salsa, classe d'urbà

Altres normatives importants

 • Cal tenir cura de la higiene personal.

 • És important la puntualitat. En cas d'arribar passats els primers 10 minuts de classe caldrà consultar a recepció abans d'entrar-hi.

 • Queda prohibida l'entrada a acompanyants ia persones no matriculades a les classes.

 • El professorat recollirà i tornarà lalumnat a lentrada de lescola i les famílies hauran desperar fora de les instal·lacions.

 • Els mòbils han d'estar apagats o en silenci durant les classes.

 • Qualsevol manca de respecte a les persones o material de l'escola serà motiu d'expulsió.

 • Si en una classe acudeixen tres persones o menys per manca dassistència, es podrà decidir anul·lar la classe i recuperar aquesta en un altre horari. Aquest serà proposat en funció de la disponibilitat del professor/ai lescola.

 • L'escola romandrà tancada els dies festius i no es descomptaran aquests dies de la quota, de la mateixa manera que quan hi hagi mesos amb 5 setmanes tampoc no s'afegirà recàrrec a la quota.

 • En cas que es faci la inscripció a l'escola a mitjan mes, s'abonarà la meitat de la quota respectant la part proporcional de classes realitzades.

 • L'escola es reserva el dret de canviar de professorat en cas que sigui necessari

bottom of page